Điểm thi các môn học kỳ I lớp 05-QLBĐ

1- Môn Anh văn cơ bản 1

2- Môn Toán 1

3- Môn Anh văn 2

4- Môn Cơ nhiệt

5- Môn Hóa học đại cương

6- Môn Nguyên lý Mac Lê Nin

7- Môn Pháp luật đại cương