Chương trình gặp gỡ, giao lưu văn nghệ “Tân Binh” năm 2018

Chương trình gặp gỡ, giao lưu văn nghệ ” Tân Binh” năm 2018:

  • Thời gian: 16h00 ngày 20 tháng 9 năm 2018
  • Địa điểm: Trường quân sự quân khu 7