Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018-2019 Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo

Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo xin gửi đến SV tất cả các khóa thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2018 – 2019.

 

Thời khóa biểu lớp 05 QLBĐ

Chi tiết mời các em tải tại đây

Thời khóa biểu lớp 06 – QLBĐ

Chi tiết mời các em tải tại đây

Thời khóa biểu lớp 07 – QLBĐ

Chi tiết mời các em tải tại đây

 

Trân trọng thông báo./.