Phát động chương trình “Nghiên cứu khoa học Sinh viên” Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh chính thức phát động chương trình “Nghiên cứu Khoa học Sinh viên” hè 2019, năm học 2019-2020. 

I. Đối tượng và mục tiêu

 • Chương trình được tổ chức cho TOÀN BỘ Sinh viên của Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo;
 • Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;
 • Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên;
 • Tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn hiện nay và trong tương lai;
 • Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các sinh viên có thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu. Từ đó đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá, tuyển chọn một số đề tài nghiên cứu KHSV có chất lượng tốt gửi đi tham gia các Cuộc thi, Giải thưởng cấp cao hơn;
 • Là tiền đề để các sinh viên bước đầu làm quen mô i trường nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các sinh viên năm 3 lựa chọn, định hướng, đầu tư và chuẩn bị  cho việc thực hiện Đề tài của Khóa luận tốt nghiệp.

II. Nội dung và tiến độ thực hiện

II.1 Quy định chung

 • Đối tượng tham gia Hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” là tất cả các sinh viên đang theo học tại Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo – trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM.
 • Mỗi một đề tài nghiên cứu KHSV có thể do một hay một nhóm nhiều sinh viên tham gia thực hiện (tổng số sinh viên không quá 05 người/nhóm, đồng thời phải ghi rõ tên thành viên chịu trách nhiệm chính cho nội dung của đề tài nghiên cứu).
 • Các đề tài nghiên cứu KHSV phải đảm bảo tính khách quan, chưa công bố trong bất cứ một kỳ thi hay giải thưởng nào tại thời điểm đăng ký.
 • Các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên không được trùng lặp với những công trình mà sinh viên các năm trước đã thực hiện. Nội dung, kết quả các nghiên cứu không được trùng lặp với các nghiên cứu đã được thực hiện trước đây. Nếu trong nghiên cứu của sinh viên có sử dụng kết quả của các nghiên cứu khác, phải trích dẫn cụ thể và đầy đủ và tỷ lệ trùng lặp không quá 30%).
 • Đề tài nghiên cứu KHSV có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu bằng tiếng Anh phải có một bản dịch song ngữ toàn bộ nghiên cứu ra tiếng Việt.
 • Các đề tài nghiên cứu KHSV phải gắn liền với các học phần cụ thể trong chương trình đào tạo của Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo.
 • Đề tài xuất sắc được xem xét tuyển chọn gửi dự thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka-2019

II.2 Lĩnh vực nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên có thể thuộc một trong các lĩnh vực/chủ đề sau đây:

 1. Quản lý bền vững tài nguyên biển và hải đảo
 2. Quản lý tổng hợp đới bờ
 3. Hệ sinh thái cửa sông, biển và hải đảo
 4. Động lực học cửa sông, biển
 5. Con người đối với môi trường biển đảo
 6. Ô nhiễm môi trường biển.
 7. Luật và chính sách biển Việt Nam
 8. Kinh tế biển Việt Nam

II.3 Kế hoạch và tiến độ thực hiện

TT THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ
1 Trước ngày 06/05/2019 Khoa lập kế hoạch và tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên ở đơn vị mình (kèm thông báo cho phòng CTSV)
2 Trước ngày 15/06/2019 Sinh viên/nhóm sinh viên tham gia NCKH xác định chủ đề gắn với một lĩnh vực/chủ đề cụ thể, Khoa hoàn thành việc phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và hoàn thành đề cương sơ bộ đề tài nghiên cứu.

Khoa tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài.

Giảng viên hướng dẫn và sinh viên/nhóm sinh viên sửa lại đề cương đề tài theo góp ý của Hội đồng

3  Từ 10/09/2019

đến 13/09/2019

(Dự kiến)

Khoa tổ chức họp/seminar nhận xét, cho ý kiến và phê duyệt đối với các đề tài NCKH có nội dung phù hợp và đủ tiêu chuẩn lọt vào chung kết.
4 Ngày 10/10/2019

(Dự kiến)

Tổ chức chương trình “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Thành lập Hội đồng giám khảo chấm điểm các đề tài tham gia.

IIIĐánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Các đề tài NCKH của sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí thang điểm sau:

TT Tiêu chí Thang điểm
1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc đề tài 15
2 Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận 15
3 Mục tiêu của đề tài 10
4 Phương pháp nghiên cứu 10
5 Kết quả nghiên cứu 40
6 Hình thức trình bày bài báo cáo 5
7 Điểm thưởng (cho ý tưởng sáng tạo, phương pháp nghiên cứu thực hiện xuất sắc, tính thực tế của ý tưởng) 5
Tổng điểm 100
 • Các Đề tài xuất sắc, có điểm cao sẽ được trao Bằng khen của Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, đồng thời sẽ được tuyển chọn đi dự thi các cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp cao hơn, đặc biệt là Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học EUREKA – 2019 do Thành Đoàn TP tổ chức.
 • Các đề tài khác được đánh giá cao sẽ là tiền đề để tất cả các bạn sinh viên (không chỉ sinh viên năm 3) phát triển thêm cho các công trình nghiên cứu hoặc đưa vào đề tài Khóa luận Tốt nghiệp.

Mong tất cả các bạn Sinh viên hãy hăng say, nhiệt tình tham gia chương trình. Chúc các bạn sẽ có được những kết quả nghiên cứu thật sáng tạo, xuất sắc và đạt được kết quả đánh giá cao từ Hội đồng Khoa.

Chi tiết kế hoạch Chương trình, các bạn có thể tải về tại đây
Website Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học EUREKA:
http://www.eureka.khoahoctre.com.vn/eureka/index.php

Hiện nay thành Đoàn chưa phát động Cuộc thi, các bạn hãy theo dõi trên website Khoa cũng như của thành Đoàn TP nhằm cập nhật thông tin nhanh nhất nhé.
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp tới VP Khoa hoặc thầy  Huy theo email: huydn@hcmunre.edu.vn.

KHOA QLTN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO