Thời khóa biểu lớp 07-ĐH-QLBĐ Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo tới các bạn sinh viên Khóa 03, lớp 07-ĐH-QLBĐ Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Các bạn vẫn học tại Trụ sở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM nhé.

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.