Cơ sở vật chất

1. Thư viện

Hệ thống thư viện với hơn 15.000 đầu sách các loại. Trong đó, danh mục giáo trình phục vụ cho các học phần của ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo có hơn 100 đầu sách chuyên môn và trên 200 tài liệu tham khảo với gần 3.000 ấn bản. Ngoài ra, Bộ môn còn có thư viện Bộ môn với hàng trăm đầu sách, công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành phục vụ cho việc dạy và học của giảng viên và sinh viên.

 


4- Phòng thí nghiệm:

– 01 phòng thí nghiệm môi trường đủ các yếu tố phân tích, máy móc được cập nhật hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 17025.

– 01 phòng thí nghiệm Hóa – Lý đại cương.