No Picture

Đề tài duyệt 2014

July 4, 2017 biendaoadmin 0

Đề tài cấp Tỉnh, Thành phố 2014-2015: Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng của xâm nhập mặn, đề xuất giải pháp quản lý […]

No Picture

Đề tài duyệt năm 2009

May 4, 2016 biendaoadmin 0

2009-2010: Nghiên cứu và xây dựng mô hình đánh giá tác động của BĐKH đến các yếu tố tự nhiên, con người, KT-XH TP.HCM. Đề tài cấp Tỉnh, thành […]

1 2