Cán bộ cơ hữu

Khoa hiện có 8 cán bộ cơ hữu, bao gồm  2 Tiến sỹ, 4 Thạc sỹ, 2 Cử nhân. Bên cạnh đó, Khoa còn có sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài  nguyên và Môi trường TP.HCM cùng các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu.

TS. Lê Thị Kim Thoa

 

TS. Lê Thị Kim Thoa

Phó Trưởng Khoa

Email: thoa.ltk@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 0936854385

 

ThS. Nguyễn Trâm Anh

 

ThS. Nguyễn Trâm Anh

Giảng viên

Email: ngtanh@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 0902888375

 

TS. Đinh Ngọc Huy

 

TS. Đinh Ngọc Huy

Giảng viên

Email: huyspb@gmail.com
             huydn@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 0942702208

 

ThS. Ngô Nam Thịnh

 

ThS. Ngô Nam Thịnh

Giảng viên

Email: nnthinh@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 0944657939

 

ThS. Huỳnh Yến Nhi

 

ThS. Huỳnh Yến Nhi

Giảng viên

Email: nhihy@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 84 8 (0) 0906263355

ThS. Trần Thị Kim

 

ThS. Trần Thị Kim

Giảng viên

Email: ttkim@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 0902698585

CN. Phùng Thị Mỹ Diễm

 

CN. Phùng Thị Mỹ Diễm

Trợ giảng

Email: mydiem1303.sunflower@gmail.com

Điện thoại: 01636560258

 

CV. Phan Thùy Linh

CV. Phan Thùy Linh

 Thư ký, giáo vụ

Email: linhpt@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: 84 8 (0) 0906860397