Thông báo số 2 – Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 3 (SEMREGG 2016)

Kính gửi Quý vị,

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 3 với chủ đề: “Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh (SEMREGG 2016)” kính gửi đến Quý vị Thông báo số 2 về Hội nghị theo file đính kèm.

Ban tổ chức xin chân thành cám ơn Quý vị đã đăng ký tham dự Hội nghị SEMREGG 2016 và chúc mừng các nhóm tác giả có bài tóm tắt được Hội đồng khoa học chấp nhận. Kính đề nghị quý vị gửi toàn văn bài báo khoa học theo website của hội nghị: www.semregg.hcmunre.edu.vn trước ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Trân trọng,

P. KHCN&HTQT

 SEMREGG 2016 _Thông Báo số 2