Thông báo về việc tham gia lớp đào tạo “Tiền tiến sĩ”

Phòng KHCN&HTQT trân trọng thông báo đến toàn thể quý Thầy/Cô về việc “Triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 7/2016” được thực hiện căn cứ theo QĐ số 488/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho ứng viên nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh là giảng viên đại học, cao đẳng sẽ và đang được đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các chương trình đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020”.
Nay, Phòng KHCN&HTQT xin trân trọng gủi đến quý Thầy/Cô có quan tâm đến chương trình đào tạo Tiền tiến sĩ vui lòng xem thêm thông tin chi tiết và cách thức đăng ký thông qua file đính kèm theo email này.
Trân trọng,
P.KHCN&HTQT