– Thư mời tham dự Seminar

Thông báo Seminar trao đổi học thuật
“Cập nhật kịch bản Biến đổi khí hậu – nước biển dâng cho TPHCM”

Thời gian: 14:00- 16:30 ngày 29/07/2016
Địa điểm: Phòng họp B, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường
Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt.

Kính mời thầy/ cô và các em sinh viên quan tâm sắp xếp thời gian tham dự.

giay-moi2016

Nôi dung chương trình

THỜI GIAN NỘI DUNG BÁO CÁO VIÊN
14:30 Đăng kí đại biểu
14:30-14:40 Khai mạc và giới thiệu đại biểu GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng
14:40-14:55 Xây dựng kịch bản BĐKH về nhiệt độ theo kịch bản phát thải AR5 cho TP. HCM ThS. Ngô Nam Thịnh
14:55-15:10 Xây dựng kịch bản BĐKH về lượng mưa theo kịch bản phát thải AR5 cho TP. HCM ThS. NguyễnVănTín
15:10-15:30 Thảo luận  
15:30-15:45 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên nước mặt tỉnh Ninh Thuận NCS.ThS Báo Văn Tuy
15:45-16:00 Xây dựng kịch bản nước biển dâng theo kịch bản phát thải AR5 cho TP. HCM ThS. Ngô Nam Thịnh
16:00-16:15 Thảo luận  
16:15-16:30 Tổng kết và bế mạc seminar GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng