Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

Ban tuyển sinh – trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2016:

Thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2016 có thể đến nhận giấy báo trúng tuyển nhập học trực tiếp tại Trường.