Nộp Giấy chứng nhận chứng nhận kết quả thi hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2016 

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 446/TB-TĐHTPHCM-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2016 Về việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2016 của Trường.

thong bao nop ho so trugn tuyen dot 1