Thời khóa biểu HK1 Khóa 1 (2016-2020) – Lớp 05-QLBĐ


Thời khóa biểu học kỳ 1 dành cho sinh viên Khóa 1

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển và Hải đảo

Lịch học bắt đầu từ 12/09/2016. Thông tin môn học, giảng viên phụ trách, phòng học, thời gian chi tiết như sau: