Thư mời tham dự hội nghị SEMREGG 2016

Ban Thư ký Hội Nghị SEMREGG 2016, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kính gởi đến quý đại biểu Mẫu đăng ký tham dự HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN 3  “Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh” – SEMREGG 2016.

Mẫu đăng ký tham dự vui lòng tải tại đây

1thu-moi-tham-du-ht-semregg2016