Kết quả phỏng vấn hai sinh viên tham gia khảo sát tại Phan Thiết

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo kết quả phỏng vấn tuyển chọn 2 sinh viên của bộ môn tham gia chuyến khảo sát cùng với Thầy cô và các giáo sư Đại học Nihon Nhật Bản ngày 21- 24 tháng 10 năm 2016 như sau:

1- Đỗ Vĩnh Nguyên

2- Nguyễn Đoàn Quốc Đạt

Hai em  có tên trong danh sách tuyển chọn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt thông tin và chuẩn bị nội dung cho chuyến khảo sát học tập tại Phan Thiết trong thời gian tới.