Thư mời tham dự hội thảo “Kỹ thuật biển và quá trình thủy động lực học cửa sông, ven biển”

Bộ môn Quản lý tài Nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, phối hợp với
Đại học Nihon, Nhật Bản và Viện Khoa học Công nghệ và Tính toán TP.HCM trân trọng kính mời qúy thầy cô đến  tham dự buổi hội thảo “Kỹ thuật biển và quá trình thủy động lực học cửa sông, ven biển”
1. Thời gian: 08:00 – 11:45 ngày 22/10/2016
2. Địa điểm: Phòng Lotus (Tầng M), KS Sen Việt (33 Cao Thắng, Q3, TP. HCM)
3. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (không phiên dịch)
 Quý Thầy cô vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 21 tháng 10 năm 2016 với cô Nguyễn Thị Nhật Anh, ĐT 01267860838, Email: ntnanh@hcmunre.edu.vn
Trân trọng,
TM. Ban tổ chức

GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng

Giay-moi2016 đính kèm