Atlas khí tượng thủy văn Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quyển Atlas Khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh, do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2014, tại nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Ấn phẩm Atlas này là kết quả nghiên cứu của đề tài : “Nghiên cứu Xây dựng Tập bản đồKhí tượng Thủy văn Thành phố Hồ Chí Minh”  do PGS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng làm chủ nhiệm. Tập Atlas  bao gồm 2 phần:

Phần 1:  Các bản đồ khí tượng

Tổng cộng có 70 bản đồ

Phần 2:  Các bản đồ thủy văn

Tổng cộng có 28 bản đồ

Atlas được in trên giấy bóng , dày, chất lượng  cao, khổ  A3. Bìa cứng

Giá bìa: 1.000.000 đồng

Đặt mua tài liệu 

Các tài liệu khác