Quản lý tổng hợp đới bờ Nam Bộ

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quyển sách Quản Lý Đới bờ Nam Bộ, do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2016, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách bao gồm hai phần với kết cấu 6 chương, Chi tiết như sau:

Phần 1: Quản lý tổng hợp đới bờ

Chương 1: Môi trường, Tài nguyên và hệ sinh thái của vùng đới bờ
Chương 2: Những vấn đề môi trường vùng đới bờ
Chương 3: Quản lý tổng hợp vùng đới bờ

Phần 2: Quản lý tổng hợp đới bờ Nam Bộ

Chương 4: Đặc điểm đới bờ Nam Bộ
Chương 5:  Mối đe dọa và sự biến đổi sinh thái của đới bờ Nam Bộ
Chương 6: Quy hoạch quản lý

Sách dày 301 trang

Giá bìa: 35.000 đ

Liên hệ mua sách

Các tài liệu khác