Giới thiệu sách chuyên khảo

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả một số đầu sách chuyên khảo do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản từ năm 2012 đến nay.

1- Quản Lý Đới bờ Nam Bộ,  xuất bản năm 2016, nxb Đại học Quốc Gia TP.HCM.
Nội dung chi tiết xem link 

2- Quản Lý Tài nguyên và môi trường biển,  xuất bản năm 2016, nxb Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung chi tiết xem link 

3-  Atlas Khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2014, nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem link 

4- Biến đổi khí hậu và tác động đến thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2012, nxb Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung chi tiết xem link 

5- Nghiên cứu quá trình tương tác biển- lục địa và ảnh hưởng ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ” , xuất bản năm 2014, nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem link 

Liên hệ 

Các tài liệu khác