Quản lý Tài nguyên và môi trường biển

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quyển sách Quản Lý Tài nguyên và môi trường biển, do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2016, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách bao gồm 7 chương, Chi tiết như sau:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về biển và đại dương
Chương 2: Tài nguyên biển
Chương 3: Đặc điểm tự nhiên môi trường biển
Chương 4: Ô nhiễm biển
Chương 5: Mô hình hóa ô nhiễm biển
Chương 6: Kiểm soát và quản lý tổng hợp môi trường đới bờ – biển
Chương 7: Luật pháp biển

Tài liệu tham khảo

Sách dày 282 trang chưa tính mục lục, bảng biểu

Giá bìa: 35.000 đ

Đặt mua tài liệu