Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017” – Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông

THÔNG BÁO SỐ 1
 Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”
“Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”
 12 – 14/09/2017, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Cơ quan tổ chức: Viện Hải dương học
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Biển Đông là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, chiếm giữ 1/3 số loài sinh vật biển trên toàn thế giới. Biển Đông có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng và là một vùng biển có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Biển Đông đang phải đối mặt với những thách thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài nguyên biển, có tác động lan tỏa từ vùng biển ven bờ ra xa bờ và ngược lại. Vì vậy nó đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của vùng biển này, mà còn cả của các nước trong khu vực khác trên thế giới.
Trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và ngoài nước, Viện Hải dương học đã thu được những kiến thức to lớn về hải dương học, môi trường, sinh học và nguồn lợi, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển và bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.
Hội nghị Khoa học Biển Đông được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi năm năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị Biển Đông được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế.
Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ năm sẽ được tổ chức đồng thời vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Viện Hải dương học (14/09/1922 – 14/09/2017), nhằm tổng kết các kết quả và thành tựu nghiên cứu hải dương học về Biển Đông trong năm năm qua, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trong khu vực.
Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017” được tổ chức trong 2,5 ngày, bao gồm 1,5 ngày Hội nghị và 1 ngày Diễn đàn.
Mục tiêu Diễn đàn- Hội nghị
–       Tổng kết, trao đổi các kết quả và thành tựu nghiên cứu hải dương học về Biển Đông trong những năm qua
–       Tạo diễn đàn – môi trường học thuật để các nhà quản lý, khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài nước thảo luận, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ý tưởng hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển bền vững;
–       Tăng cường hợp tác quốc tế trong khoa học biển hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trên Biển Đông.
 
Nội dung Hội nghị:
Hội nghị sẽ bao gồm các báo cáo khoa học về các lĩnh vực khoa học biển theo các hướng:
–       Đa dạng sinh học và nguồn lợi tài nguyên biển
–       Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
–       Tai biến và rủi ro môi trường
–       Các quá trình hải dương học và công trình biển
–       Địa chất và hóa học biển
–       Quản lý biển và đại dương
 
Chủ đề Diễn đàn:
–       Hợp tác Quốc tế về Khoa học biển
–       Liên kết giữa khoa học và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế biển
–       Khoa học vì sự phát triển bền vững
 
Thời gian và địa điểm: Diễn đàn – Hội nghị được tổ chức từ 12 – 14/9/2017 tại Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.
Các thời hạn:
–       15/5/2017: Đăng ký tham dự
–       15/6/2017: Nộp báo cáo tóm tắt. Thông báo số 2
–       30/06/2017: Thông báo chấp nhận báo cáo trình bày trong Diễn đàn – Hội nghị. Nộp báo cáo toàn văn
–       15/8/2018: Thông báo cuối cùng
 
Đăng ký tham dự: Đăng ký tham dự trực tuyến qua trang web của Diễn đàn – Hội nghị tại đây tới Ban Thư ký Diễn đàn – Hội nghị trước ngày 15/05/2017.
 
Địa chỉ liên hệ: Ban Thư ký Diễn đàn – Hội nghị
PGS. TS. Đoàn Như Hải (email: haidoan.bd2017@gmail.com)
Bà Bùi Thị Minh Hà (email: btminhha@gmail.com)
Viện Hải dương học
01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tel: (84-58) 3590035  Fax: (84-58) 3590034