Điểm thi môn Pháp luật đại cương- Nguyên lý Mác Lê Nin

Lớp 05-ĐHQLBĐ Khóa 1 đã có điểm thi 2 môn học kỳ 1. Chi tiết xem link đính kèm.

Mọi Thông tin thắc mắc  về điểm thi, các em liên hệ trực tiếp giáo viên giảng dạy.

Giáo vụ Bộ môn

Nguyễn Thị Nhật Anh