Lớp 05-QLBĐ Khóa 1 Nộp hình thẻ 4×6

Để phục vụ cho việc cập nhật danh sách sinh viên lên website Bộ môn, BTQ Website đề nghị sinh viên lớp 05-QLBĐ Khóa 1 nộp hình thẻ 4×6 bằng file điện tử cho lớp trưởng để nộp về Bộ môn trước ngày 28/02/2017.

Yêu cầu: hình thẻ phải được chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Qui cách: hình 4×6 cm, phông nền xanh.

File hình ghi đầy đủ họ và tên cùng MSSV.