Thông tin xét tuyển vào ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo 2017-2018

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trực thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  thông báo đến các thí sinh về thông tin tuyển sinh vào ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo năm 2017 như sau:

1- Số lượng tuyển sinh: 50 thí sinh

 • Phương thức 1: 90% , tương đương 45 thí sinh
 • Phương thức 2: 10% , tương đương 05 thí sinh

2- Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3- Phạm vi tuyển sinh

– Xét tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

4.1. Phương thức 1: Xét tuyển  căn cứ vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017.

a- Tiêu chí xét tuyển:

– Tiêu chí 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT 2017 hoặc tương đương;

– Tiêu chí 2: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; có kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đào tạo của trường đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

– Tiêu chí 3: Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b- Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 + ĐƯT.

Trong đó:

 • M1, M2, M3 là điểm thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành do thí sinh đăng ký;
 • Điểm ưu tiên (ĐƯT) = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

Ưu tiên gồm: ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét lấy lẻ đến 0,25 và không làm tròn.

c- Thời gian, hồ sơ đăng ký dự tuyển và quy trình xét tuyển: thực hiện theo các quy

định của Quy chế tuy ển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm l ớp 10, 11, 12 theo học bạ ở bậc học THPT.

a. Tiêu chí xét tuyển:

 • Tiêu chí 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017.
 • Tiêu chí 2: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên ở tất cả các năm học lớp 10, 11 và 12.
 • Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (toàn khóa Trung học phổ thông), thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển, phải đạt 18,00 điểm trở lên đối với hệ đại học chính quy.

b. Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển

– Điểm xét tuyển: là tổng điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), tính theo công thức:

 

Trong đó:

 • KV là điểm ưu tiên khu vực;
 • ĐT là điểm ưu tiên đối tượng được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
 • Xt: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
 • Mi: Điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 của môn thứ i, tính theo công thức:

M i = M10i + M311i + M12i

Trong đó:

 • M10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10, không làm tròn.
 • M11i= Điểm trung bình môn i năm lớp 11, không làm tròn.
 • M12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12, không làm tròn.

– Nguyên tắc xét tuyển:

– Nhà trường xét tuyển theo ngành với 3 đợt xét tuyển. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo trong Trường. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

– Sau mỗi đợt xét, Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và thông tin đợt tuyển bổ sung tiếp theo (nếu còn chỉ tiêu) trên trang thông tin điện tử của trường: http://www.hcmunre.edu.vn/.

5. Thông tin đăng ký vào ngành Quản lý Tài nguyên  và Môi trường Biển Đảo 

 • Mã trường: DTM
 • Tên ngành: Quản lý Tài nguyên  và Môi trường Biển Đảo
 • Mã ngành: 52850197
 • Tổ hợp xét tuyển:
  – A00 (Toán, Lý, Hóa)
  – Ao1 (Toán, Lý, Anh)
  – Boo (Toán, Hóa, Sinh)
  – A14 (Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý)

Mọi thông tin thắc mắc thêm về ngành học Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo vui lòng liên hệ Cô Lê Thị Kim Thoa, phụ trách tư vấn tuyển sinh, Email: Thoale266@gmail.com hoặc điện thoại: 0936854385.

Trân trọng,