Đề tài duyệt năm 2011

  • 2011-2012: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Ngăn mặn ổn định sản xuất khu vực tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng. Sở NN & PTNT Sóc Trăng.
  • 2011 – 2012: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2011 – 2012: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2011 – 2012: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cần Thơ. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2011 – 2013: Ứng phó với tình hình xâm nhập mặn và ngập lũ của cộng đồng dân cư tại ba huyên ven biển tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp ĐHQG.
  • 2011: Nghiên cứu tính toán Mưa rào – Dòng chảy hạ lưu sông Sài Gòn làm đầu vào cho bài toán chống ngập. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2011: Xây dựng bản đồ nhạy cảm đường bờ khu vực vịnh Gành Rái ứng phó sự cố tràn dầu. Đề tài cấp cơ sở.