Đề tài duyệt năm 2012

 

  • 2012- 2014: Nghiên cứu hiện tượng bồi lắng sạt lở bờ sông, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng chống khắc phục ở tỉnh Vĩnh Long. Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Long.
  • 2012- 2014: Điều tra điều kiện Hải văn, Động lực khu vực Mỹ Giang – Hòn Đỏ – Bãi Cỏ (thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường khu Kinh tế Vân Phong. Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hòa.
  • 2012- 2014: Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí hậu, thủy văn, hải văn nhằm nâng cao độ chính xác của dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai. Đề tài cấp bộ.
  • 2012-2013: Xây dựng tập bản đồ khí tượng thủy văn TP. Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Thành phố.
  • 2012-2013: Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Việt Nam. Dự án Phần Lan
  • 2012 – 2014: Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí hậu, thủy văn, hải văn nhằm nâng cao độ chính xác của dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai