Thông báo số 2- Mời viết bài hội nghị Quốc tế ECSS 2017

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và hải đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học trong và ngoài nước về Hội nghị quốc tế ECSS 2017 lần thứ 3 ” Nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi” được tổ chức bởi Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM , Viện Khoa học  và Công nghệ Tính toán và trường Đại học Nihon, Nhật Bản. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hội nghị ECSS 2017 tập trung vào các vấn đề sau (nhưng không giới hạn):

 • Dòng chảy và vận chuyển bùn cát cửa sông ven biển
 • Hình thái cửa sông và ven biển
 • Bảo vệ cửa sông và ven biển
 • Động lực và chuyển đổi của vùng cửa sông ven biển
 • Công trình biển
 • Quá trình biến đổi bề măt và đáy biển
 • Nuôi trồng thủy hải sản
 • Phân bố loài trong điều kiện môi trường khác nhau
 • Đầm phá nước lợ
 • Vùng nước chuyển tiếp
 • Môi trường biển
 • Quản lý tổng hợp đới bờ

Vui lòng xem thông tin chi tiết thông báo mời viết bài cho hội nghị quốc tế ECSS 2017 

Thông tin chi tiết về hội nghị ECSS 2017 bằng ngôn ngữ tiếng Việt

Thông tin chi tiết về hội nghị ECSS 2017  bằng ngôn ngữ tiếng Anh