Giới thiệu kênh trao đổi thông tin Live Chat trên website liên kết facebook

Để tạo thuận lợi cho sinh viên và giáo viên trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi, Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã kích hoạt hộp Live Chat trên website liên kết đến facebook. Khi bạn  gõ thông tin vào hộp Live Chat trên website, ngay lập tức, thông tin này sẽ gởi đến admin của website, người phụ trách website sẽ nhận ngay tin nhắn của bạn trên facebook của họ.

 

Sau khi bạn nhấp gửi, hộp Live Chat sẽ xuất hiện như sau:

Hộp Live Chat yêu cầu bạn hãy đăng nhập Messenger trên thiết bị di động hoặc truy cập messenger.com để xem cuộc trò chuyện. Như vậy, bạn chỉ cần gõ thông tin đầu tiên ở đây, sau đó, bạn sẽ dùng messenger trên facebook của mình để trò chuyện với admin của website.

Các bạn thấy hộp Live Chat này có hữu ích không?

BQT Website