Đề tài duyệt năm 2015

Đề tài cấp Tỉnh, thành phố

  • 2015 – 2016: Nghiên cứu, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp luận và kịch bản mới của Ủy ban liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề tài cấp thành phố.
  • 2015 – 2016: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hạ tầng cơ sở nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Huyện Cần Giờ – Thành Phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp ứng phó. Đề tài cấp Thành phố
  • 2015 – 2016: Chỉ số dễ bị tổn thương ngập lụt vùng bờ (CFVI) và ứng dụng trong đánh giá tác động do mực nước biển dâng ở huyện Cần Giờ – Tp.HCM nhằm hỗ trợ ra quyết định trong ứng phó BĐKH. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2015 – 2016: Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề tài cấp Tỉnh.
  • 2015 – 2016: Lập bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đề tài cấp Thành phố.
  • 2015 – 2016: Cập nhập kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Vĩnh Long. Đề tài cấp Tỉnh.
  • 2015 – 2016: Lập bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đề tài cấp Thành phố.

Đề tài cấp cơ sở

  • 2015 – 2016: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu kinh tế đánh giá lợi ích lũ vùng ĐBSCL. Đề tài cấp cơ sở