Đề tài duyệt năm 2016

Đề tài cấp nhà nước

  • 2016-2019: Xây dựng mô hình dự báo sạt lở bờ sông dựa trên công nghệ tính toán hiệu năng cao dùng GPUs (Graphical processing Units) kết hợp thực hiện trên mô hình thực nghiệm ở một số đoạn sông ĐBSCL.
  • 2016-2019: Nghiên cứu xác định nguyên nhân, cơ chế và đề xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế nhằm hạn chế xói lở, bồi lắng cho hệ thống sông ĐBSCL- phối hợp thực hiện. Đề tài cấp nhà nước.

Đề tài cấp Tỉnh, thành phố

  • 2016-2017: Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và môi trường vùng bờ biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa.
  • 2016 – 2017: Nghiên cứu, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp luận và kịch bản mới của Ủy ban liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề tài cấp Thành phố.
  • 2016 – 2017: Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2016 – 2017: Sử dụng nguồn số liệu vệ tinh trích rút mực nước và độ cao sóng có ý nghĩa trên biển Đông và kiểm định mô hình toán. Đề tài cấp tỉnh.

Đề tài cấp Bộ 

  • 2016 – 2017: Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các giải pháp quản lý khai thác nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạch vùng ven biển khan hiếm nước ĐBSCL, áp dụng thí điểm cho tỉnh Bến Tre. Đề tài cấp Bộ – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề tài cấp cơ sở

  • 2016 – 2017: Đánh giá tác động của BĐKH đến môi trường nước khu vực ven biển tỉnh Cà Mau. Đề tài cấp cơ sở.