Danh sách sinh viên Khóa 1 Lớp 05-QLBĐ được xét học bổng HK2 năm 2016-2017

Bộ môn thông báo SV khóa 1 lớp 05-QLBĐ về việc xét học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Nhà trường sẽ cung cấp 2 suất học bổng cho sinh viên bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển Đảo có thành tích học tập tốt. Điều kiện xét học bổng như sau:

  • Điểm trung bình cả học kỳ 2 từ 7.0 trở lên
  • Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ các môn học không được dưới 5

Căn cứ vào chỉ tiêu và điều kiện xét học bổng nêu trên, Lớp 05-QLBĐ có 1 bạn đủ điều kiện nhận học bổng của nhà Trường.

Chúc mừng bạn Lê Thị Hồng Thủy đã hội đủ các điều kiện xét học bổng của Trường.

Các bạn sinh viên có thắc mắc vềdanh sách tuyển chọn học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017, vui lòng liên hệ phòng CTSV để biết thêm chi tiết.