Thư mời đăng ký tham dự Hội nghị Quốc tế ECSS 2017

Ban Thư ký Hội Nghị ECSS 2017″, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kính gởi đến quý đại biểu Mẫu đăng ký tham dự HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN 3  “Nghiên cứu Biển, Cửa Sông và Bãi bồi  ” – ECSS 2017.

Mẫu đăng ký tham dự vui lòng tải tại đây