ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ CONG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HAI CHIỀU VỀ CHUYỂN TẢI BÙN CÁT VÀ DIỄN BIẾN ĐÁY TRONG ĐOẠN SÔNG CONG

NGUYỄN THỊ BẢY1, NGUYỄN KỲ PHÙNG2

TÓM TẮT

Trong bài báo này, các tác giả dùng mô hình dòng chảy hai chiều dựa trên hệ phương trình chuyển động và liên tục, kết hợp với mô hình chuyển tải bùn cát và phương trình liên tục các hạt vật chất đáy để tính toán dòng bùn cát và diễn biến đáy. Mô hình dòng chảy được áp dụng để tính cho một đoạn kênh cong 1800, kết quả được so sánh với kết quả thí nghiệm. Mô hình kết hợp với phương trình chuyển tải bùn cát được áp dụng để tính dòng bùn cát và biển biến đáy cho đoạn cong sông Lũy.

Từ khóa: Chuyển tải bùn cát, biến đổi đáy, sông Lũy

1     Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM, Việt Nam. Email: ntbay@hcmut.edu.vn

2     Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM, Việt Nam. Email: kyphungng@gmail.com

Tài liệu toàn văn tham khảo tại đây