Kỷ yếu hội nghị “Nghiên cứu cửa sông và bãi bồi 2017”

 Kỷ yếu hội nghị quốc tế “Nghiên cứu cửa sông và bãi bồi 2017 – Estuarine Coastal and Shelf Studies – ECSS 2017

Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng – PGS.TS. Nguyễn Thị Bảy – TS. Lê Thị Kim Thoa

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

Số trang: 499 trang

Giá bìa: 200.000 đồng

Đặt mua tài liệu

Các tài liệu khác