Danh sách học bổng khóa 05QLBĐ HK_I năm 2017-2018 (dự kiến)

Theo kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 của phòng công tác HSSV, Khoa thông báo đến các em sinh viên khóa 01 lớp 05QLBĐ những em dự kiến sẽ có học bổng gồm:

1. Nguyễn Thị Thu Hồng (Điểm TBC: 8.23)

2. Nguyễn Thị Thanh Minh (Điểm TBC: 7.77)

3. Trần Quỳnh Như (Điểm TBC: 7.17)

Điều kiện để có học bổng gồm:

– Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ không có môn nào dưới 5 điểm.

– Điểm trung bình cộng phải trên 7.0.

Dựa vào những tiêu chuẩn đó, Khoa xin chúc mừng các em có tên nêu trên có cơ hội nhận được học bổng của trường.

Mọi thắc mắc liên hệ Giáo vụ khoa.