Tài liệu tìm hiểu về Biển Đảo Việt Nam

Một số tài liệu, câu hỏi  về biển đảo Việt Nam có thể tham khảo để phục vụ cho cuộc thi rung chuông vàng 2018

1- Bộ câu hỏi trắc nghiệm  kiến thức khoa học về biển đảo . Nếu bạn gặp trục trặc hãy sử dụng Link dự phòng

2- sách 100 câu hỏi đáp về biển đảo . Nếu bạn gặp trục trặc hãy sử dụng  Link dự phòng

3- Biển và đảo Việt Nam, mấy lời hỏi đáp. Nếu bạn gặp trục trặc hãy sử dụng Link  dự phòng