Top 10 Thí sinh tham gia cuộc thi ảnh check in fanpage tính đến 21.5.2018

Tính đến ngày 21.5.2018, nhiều gương mặt mới đã xuất hiện trong danh sách 10 thí sinh top đầu cuộc thi ảnh check in fanpage “Biển đảo, Tương lai chúng ta” hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 do Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường tổ chức như sau:

Đọc giả facebook hãy ủng hộ các thí sinh bằng cách nhấp vào hình mình yêu thích và bấm Like nhé

 
Nhung Le     

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

Phan Thanh Hằng

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

Thủy Châu 

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

Võ Thị Thu Tư

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

 

 

 

 Duc Minh Duong

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

Kim Hoa Nguyen

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

LK Quyên

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

Nhung Trần

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

Nhàn Nguyễn Văn

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh

 

 

 

 

Nguyễn Châu

Nhấp vào hình bấm Like ủng hộ thí sinh