Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 20 năm 2018

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm với sự hỗ trợ của Cục Công tác Phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo môi trường, động lực và thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, từ đó đề ra những ý tưởng, giải pháp hiệu quả, những phát minh mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và xây dựng, phát triển đất nước.
Thông tin chi tiết được gửi theo file đính kèm bên dưới ( Kế hoạch tổ chức, Thể lệ chương trình)