Đặc điểm khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quyển sách Đặc điểm khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh, do PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy và GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2018, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách bao gồm 3 chương, Chi tiết như sau:

Chương 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
Chương 2: Các yếu tố khí tượng TP. Hồ Chí Minh
Chương 3: Các yếu tố thủy văn TP. Hồ Chí Minh
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Sách dày 295 trang , với  khoảng 90 bản đồ in màu
Giá bìa: 90.000 đ
Đặt mua tài liệu

Các tài liệu khác