Danh sách Tân sinh viên Khóa 3, Niên học 2018 – 2022

Chào mừng Tân sinh viên Khóa 3 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo.

Niên học 2018 – 2022, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã tuyển chọn được 14 thí sinh vào ngành với danh sách đính kèm.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp: Cô Huỳnh Yến Nhi