Danh sách xét học bổng Khoá 01-02 HK 2 – Năm học 2017-2018 (Dự kiến)

Theo kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của phòng công tác SV, Khoa thông báo đến các em Khoá 01 (lớp 05-ĐHQLBĐ) và Khoá 02 (lớp 06-ĐHQLBĐ) “Danh sách dự kiến xét Học bổng Kỳ 2 – Năm học 2017-2018 – Khoa Quản lý tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo”.

TT MSSV Họ và tên Lớp Điểm TBC Xếp loại học tập Xếp loại rèn luyện Xếp loại học bổng

Khóa 05: lấy từ 7.0 trở lên

1 0550130014 Nguyễn Đàm Quốc Huy 05-ĐHQLBĐ 7.02 Khá Tốt Khá
2 0550130010 Lê Văn Hiếu 05-ĐHQLBĐ 7.12 Khá Tốt Khá
Khóa 06: Lấy từ 7.55 trở lên
2 0650130004 Nguyễn Thị Phương Đoan 06-ĐHQLBĐ 7.59 Khá Tốt Khá

GHI CHÚ:

Sinh viên nào thắc mắc danh sách dự kiến xét học bổng ở trên liên hệ phòng công tác sinh viên trước 11h30 ngày 28/09/2018, mọi thắc mắc về sau phòng CT sinh viên sẽ không giải quyết.

Khoa xin chúc mừng các em có tên nêu trên có cơ hội nhận được học bổng của trường.