Thông báo về bảng điểm thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 07, năm học 2018 – 2019

Khoa xin gởi lại đến các em

“Bảng điểm thi phân loại xếp lớp trình độ tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 07, năm học 2018 – 2019”

Các em ai chưa rõ hoặc có kiến nghị về điểm có thể tham khảo lại bảng điểm hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ môn Tiếng Anh