Kết quả phân loại Tiếng Anh và đủ điều kiện đăng ký học phần

Quyết định về việc công nhận kết quả phân loại Tiếng Anh và đủ điều kiện học học phần Anh văn 1,2 đối với sinh viên khoá 03 (năm nhất) hệ chính quy.
Quyết định có kèm theo danh sách sinh viên các khoa cùng kết quả phân loại được học các học phần Anh văn.
Chi tiết trong 03 file đính kèm.
Nếu có thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp, các em vui lòng liên hệ trực tiếp tới phòng Đào tạo hoặc phòng Công tác sinh viên./.

822-công-nhận-KQ-phân-lọai-TA-và-đủ-DK-học-học-phần-AV1

823-công-nhận-KQ-phân-lọai-TA-và-đủ-DK-học-học-phần-AV1

824-công-nhận-KQ-phân-lọaị-TA-và-đủ-DK-học-học-phần-AV12