Lịch thi học phần Học kỳ I năm học 2018/2019

Dưới đây là lịch thi học phần Học kỳ 1 năm học 2018/2019 của sinh viên các lớp:

05 – QLBĐ, 06 – QLBĐ và 07 – QLBĐ

Các em cần chú ý xem kỹ lịch thi, thời gian, đến sớm trước giờ thi 15p để chuẩn bị và ổn định.
Khoa chúc các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này ./.

Lịch thi cụ thể xin mời các em tải tại đây