Phiếu khảo sát thông tin người học HK2 năm học 2018 – 2019

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà trường đề nghị các bạn sinh viên vui lòng cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên và điều kiện học tập tại Trường bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát  thông tin người học HK2 năm học 2018 – 2019 theo đường link này. 

BCN Khoa đề nghị sinh viên phản hồi về trường chậm nhất ngày 22/03/2019.

Trân trọng,

BCN Khoa