Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 lớp 05_ĐH_QLBĐ năm học 2018-2019

Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo gửi tới các bạn sinh viên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.


Các bạn xem kỹ thời gian, phòng thi, chú ý đến trước giờ thi khoảng 10-15p để tránh chậm trễ giờ thi.

Chúc tất cả các bạn sinh viên ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay!