Khảo sát ý kiến người học

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chúng tôi rất mong nhận được thông tin phản hồi của các bạn sinh viên về  một số môn học chuyên ngành được tổ chức tại Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thời gian qua.

Những ý kiến phản hồi của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện những mặt còn tồn tại và sẽ đáp ứng tốt hơn trong thời gian tới.

Trân trọng,

1- GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường biển

2- Thủy triều học

3- Cơ lưu chất

4- Hải dương học

5- Luật, chính sách biển đảo

6- Thiên tai, thảm họa biển

7- Môi trường biển và ô nhiễm