Khảo sát ý kiến người học môn GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên môi trường biển

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chúng tôi rất mong nhận được thông tin phản hồi của các bạn về môn học Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường biển.
Những ý kiến phản hồi của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện những mặt còn tồn tại và sẽ đáp ứng tốt hơn trong thời gian tới.
Trân trọng,

Thông tin khảo sát người học

  • - Các lý thuyết về phân tích không gian - Bài tập về phân tích không gian
 

Thông tin người học

 
 
 

Xác thực bạn không phải là người máy