LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 2, Khóa 3, Lớp 07, NĂM HỌC 2018-2019

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo gửi tới sinh viên Khóa 3, lớp 07, lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

 

Ghi chú:

  • Thời gian ghi trong lịch thi là thời gian chính thức tính giờ làm bài thi. SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.
  • SV theo dõi trên Website hoặc Fanpage của Khoa để cập nhật thông tin mới nhất.
  • Fanpage của Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo: https://www.facebook.com/KhoaBienDao/

Chúc các em thi tốt.